HISTORISCHE WANDELING VASSE

Na het ontbijt moeten we ons slechts 4 km verplaatsen tot aan de startplaats in Vasse nabij hotel Tante Sien. We verlaten de dorpskern en stappen richting het gehucht Mander en de Noordelijke Manderheide. Al snel bevinden we ons in het dal van de Mosbeek. We passeren het Mandergrafveld. Het Mandergrafveld is een klein heidegebied (2 ha) met een zestal grafheuvels uit de jonge Steentijd en een urnenveld uit de IJzertijd. Het gebied maakt deel uit van het grote heidegebied Manderheide dat grenst aan Duitsland. Het gebied is bekend door de twee cirkels van Jannink, ooit aangelegd als cirkelvormige ontginningen maar inmiddels weer in beheer als schraal grasland. De grafvelden zijn ook hier beschermd en maken deel uit van een groot aantal belangrijke archeologische vindplaatsen rond Mander. Zo werd in deze omgeving als bodemsilhouet het graf van de ‘Man van Mander’ gevonden gedateerd in de overgang van Steentijd naar Bronstijd en recenter vondsten (onder meer vuistbijlen) van Neanderthalers
van zo’n 80.000 jaar oud. De prehistorie ... Daarvoor moet je bij jullie CEO zijn hé !

De Mandercirkels is een landschapskunstwerk op de sporen van een landbouwkundig experiment uit 1929. In dat jaar legde textielfabrikant Gerhard Jannink in de Noordelijke Manderheide twee cirkelvormige akkers aan met een doorsnede van respectievelijk 343 en 378
meter. De cirkelvormige akkers zijn in de jaren dertig van de 20e eeuw op de heide van de voormalige marke Mander aangelegd in opdracht van Gerhard Jannink, textielfabrikant
en grootgrondbezitter uit Enschede. Hij had in Noord-Amerika gezien dat ronde akkers voordelen hadden boven rechthoekige. De velden konden vanuit het midden in een spiraalvormige gang worden bewerkt zodat de machines niet hoefden te keren. Er werd afwisselend rogge, haver en aardappels verbouwd. Na 1975 werd mais het belangrijkste gewas. Toen ook dat niet meer loonde zijn de gronden van Jannink in 1991 verkocht aan Landschap Overijssel. Merkwaardig plekje. Tegen de middag komen we aan de 'Molen van Frans' en de 'Molen van Bels'. We kunnen in de eerste een kijkje nemen - is nog in werking in de weekends - en je ziet er allerhande installaties die met het malen van graan te maken hebben. We nemen onze lunch in de molen van Bels, we waren aangemeld voor onze groep en de bediening verliep dan ook heel vlot. Met dit mooie weer zitten we uiteraard op het grote terras. In de namiddag lopen we via de rand van Hezingen (D) de heidegebieden in en door en zien er weer een aantal grafheuvels. Aan de auto's gekomen, rijden we terug naar ons hotel en ... Praten na op het zonnige terras vooraan het hotel.